Online gesprekken

De mening van de online community (omgeving) over de toekomst van Schiphol en omgeving is in beeld gebracht. Middels een analyse van de online omgeving is in kaart gebracht waar het gesprek in de social media vooral over wordt gevoerd, wie invloedrijk zijn, welke groepen daarbij te onderscheiden zijn en wat de meest besproken thema’s per groep zijn. De meest invloedrijke personen zijn vervolgens uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan.

In de oorspronkelijke aan de Omgevingsraad opgeleverde rapportage met de resultaten van de online omgevingsanalyse waren ter illustratie berichten opgenomen met vermelding van de bron c.q. afzender. Ook was een lijst opgenomen met de top-1000 van de actieve twitteraccounts om transparant te zijn in welke mensen in de herfst van 2018 zijn uitgenodigd voor de online gesprekken. Hierbij is uitsluitend gebruik gemaakt van openbare informatie. Deze rapportage is één-op-één in december als resultaat van de consultatie openbaar gemaakt.

Het is niet de bedoeling geweest om met deze onderzoeksverantwoording inbreuk te maken op de privacy van de twitteraars. Om ook maar elke schijn te vermijden zijn alle tot personen herleidbare gegevens per direct uit de rapportage verwijderd nadat op 21 januari 2019 één van de twitteraars bij het secretariaat van de Omgevingsraad Schiphol heeft aangegeven bezwaar te maken tegen het vermelden van zijn naam in de rapportage. Het rapport hierover vindt u hier.

In de brede maatschappelijke consultatie zijn verschillende instrumenten ingezet om de mening en ideeën op te halen over de toekomst van Schiphol en omgeving. Hierbij is bijvoorbeeld gesproken met direct omwonenden, hebben wetenschappers bepaalde thema’s met elkaar uitgediept en hebben alle inwoners van Nederland mee kunnen doen met de internetconsultatie.