Voortgang rapportages BAS

Donderdag 29 oktober 2020

Sinds half juli dit jaar is een nieuw registratiesysteem beschikbaar gekomen (zie nieuwsitem). Veel omwonenden hebben hier ondertussen een account aangemaakt en hebben weer zelf meldingen en vragen via de website ingediend. Het vernieuwde registratiesysteem geeft BAS de mogelijkheid om een snelle en informatieve terugkoppeling te geven op ingediende meldingen. Ook hebben omwonenden een beter overzicht over zelf ingediende meldingen en vragen.

Jaarrapportage | BAS is momenteel nagenoeg klaar met het verwerken van de grote aantallen per email en telefonisch ingediende meldingen in dit nieuwe registratiesysteem. Als de meldingen verwerkt en gekoppeld zijn aan vliegtuigbewegingen is BAS ook weer in staat om van de afgelopen periode rapportages op te maken. Omdat het gebruiksjaar op Schiphol (van 1 november tot 1 november) bijna voltooid is, zal de eerstvolgende rapportage gaan over het gehele gebruiksjaar 2020. Het uitgebreid analyseren en opmaken van de integrale jaarrapportage is een tijdrovende exercitie. Afgelopen jaren waren deze jaarrapportages meestal eind januari beschikbaar.

Tussentijdse rapportage | Om toch op korte termijn een overzicht van de ingediende meldingen door omwonenden te geven zal BAS voorafgaand aan de integrale jaarrapportage een tussentijdse rapportage opmaken. Deze zal in de komende weken beschikbaar komen op de website van BAS.

Komend jaar | BAS verwacht komend jaar weer alle gebruikelijke rapportages uit te kunnen brengen. Mocht u verbetersuggesties hebben voor de rapportages, dan kunt u dit aan BAS laten weten via info@mailbas.nl.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer