Vierde internationale conferentie voor hinderbeperking

Maandag 5 december 2016

Op 24 en 25 november jl. vond in Frankfurt de vierde internationale conferentie voor actieve hinderbeperking (International Conference on Active Noise Abatement, ICANA) plaats, georganiseerd door het Forum Flughafen und Region van Frankfurt Airport.

Tijdens ICANA 2016 hebben onderzoekers, vliegtuigbouwers en vertegenwoordigers van respectievelijk luchtvaartmaatschappijen, luchtverkeersleiding en luchthavens de laatste stand van zaken, én een doorkijk naar de toekomst, gepresenteerd van hinderbeperkende maatregelen voor Frankfurt Airport, resultaten van experimenten met hinderbeperking en nieuwe onderzoeken naar hinderbeperking.

In 2008 is in Frankfurt een eerste pakket hinderbeperkende maatregelen afgesproken, met onder meer geluidspreferentieel vliegen, CDO’s (continuous descent operations, gerelateerd aan CDA’s zoals die op Schiphol worden uitgevoerd) het ophogen van de aanvlieghoek van 3 naar 3,2 graden en het gebruik van satelliettechnologie voor meer precieze navigatie tijdens de landing. Momenteel wordt bekeken of nieuwe maatregelen mogelijk zijn, al is de inschatting dat dit een complexe opgave wordt.

Veel presentaties hadden betrekking op (experimenten met)het gebruik van GBAS: het Ground-Based Augmentation System, oftewel satelliettechnologie op basis waarvan vliegtuigen vanaf 23 NM en minder zeer precies kunnen navigeren voor de landing. In vergelijking met het gebruik van de ILS, het Instrument Landing System, kan GBAS ook ingezet worden bij bijvoorbeeld slechte zichtomstandigheden en sneeuwstormen. GBAS bevindt zich echter nog in een ontwikkelfase en is nog niet (volledig) bruikbaar als vervanging van ILS.

Daarnaast kwam de zogeheten curved approach aan bod, waarbij een vliegtuig tijdens de nadering zelf een optimale draai maakt tussen twee waypoints voor een naadloos verticaal pad.

Ook allerhande opties voor ‘retrofitting’, het aanpassen van bestaande vliegtuigen om de geluidproductie te verminderen, zijn gepresenteerd, zoals het aanbrengen van kitranden in de motoren en het onder druk inspuiten van lucht in de motoren om de geluidsgolven vanuit de vliegtuigmotoren te verminderen.

Het optimaliseren van het traject dat een vliegtuig aflegt, vanaf het moment dat een vlucht wordt ingepland totdat de vlucht gearriveerd is en wordt schoongemaakt voor de volgende vlucht, staat eveneens hoog op de agenda van meerdere partijen. Het ultieme doel, wereldwijd, is alle aspecten van de reis zodanig te kunnen plannen dat luchtvaartmaatschappijen zo efficiënt mogelijk kunnen vliegen en luchtverkeersleiding de vliegtuigen zo efficiënt mogelijk kunnen afhandelen.

Tot slot volgen hieronder een interessante weetjes:
– Op San Francisco Airport worden de luchtvaartmaatschappijen op een zestal punten met elkaar vergeleken in een benchmark die maandelijks op de website verschijnt. Op basis van de benchmark wordt met luchtvaartmaatschappijen gesproken hoe zij hun prestaties kunnen verbeteren.
– Eurocontrol heeft een speciale test om de workload van luchtverkeersleiders te testen.
– Op deze websitepagina van Eurocontrol is real-time te volgen hoeveel vliegtuigen in het Europese luchtruim starten, landen, ‘airborne‘ zijn en of er sprake is van vertraging (en zo ja, hoeveel); public.nm.eurocontrol.int
– Op Heathrow, Gatwick en Stansted worden CDA’s als volgt gedefinieerd: vliegpaden die onder de 6.000 ft. geen horizontaal pad kennen dan wel geen horizontaal pad kennen dat langer is dan 2.5 NM.

Klik hier voor meer informatie over ICANA.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer