Verkenningsfase aanpak meten vliegtuiggeluid, monitoring en evaluatie Lelystad

Donderdag 19 december 2019

Op 18 oktober 2018 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat een landelijke programmatische aanpak meten vliegtuiggeluid aangekondigd in samenwerking met het consortium RIVM, NLR en KNMI. Het afgelopen jaar is door dit consortium gewerkt aan een adviesrapport voor de verkenningsfase van de programmatische aanpak. Dit rapport is inmiddels afgerond en hierbij informeren wij u over de Kamerbrief en de rapporten.

De Kamerbrief waarin de minister van Infrastructuur en Waterstaat het adviesrapport van het consortium, getiteld Vliegtuiggeluid: meten, rekenen en beleven’, aan de Tweede Kamer aanbiedt zijn op 18 december 2019 aan de Tweede Kamer verzonden.  Tegelijk met dit rapport worden nog twee andere rapporten van het RIVM over geluidhinder aan de Tweede Kamer aangeboden. Ten slotte wordt met deze brief ook informatie gegeven over het integrale monitoring –en evaluatieprogramma voor Lelystad Airport.

Het rapport over meten, rekenen en beleven presenteert meerdere aanbevelingen gericht op het verbeteren van zowel berekeningen als metingen van vliegtuiggeluid en het onderling versterken van beide methodes. Ook worden aanbevelingen gedaan om in beleid beter aan te sluiten bij door omwonenden van luchthavens ervaren hinder. Minister van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de belangrijkste bevindingen en beschrijft op hoofdlijnen welke vervolgstappen gezet zullen worden. Deze vervolgstappen passen in de bredere context van de ontwerp-Luchtvaartnota die begin volgend jaar gepubliceerd zal worden.

De Kamerbrief en de rapporten zijn hier te vinden.

Deel dit bericht

13 maart 2023

MRS: geluidsnormen Schiphol niet oprekken maar hinder beperken

Lees meer
27 februari 2023

Interim Officemanager Omgevingsraad Schiphol – per direct

Lees meer