Twee nieuwe voorstellen hinderbeperking

Donderdag 9 juni 2016

Bij de Omgevingsraad Schiphol zijn twee nieuwe voorstellen voor hinderbeperking ingediend. Beide voorstellen voor hinderbeperking worden dit jaar behandeld.

Bestuurlijk cluster Zuidwest heeft voorgesteld dat de hartlijn van de luchtverkeerswegen beter gevolgd wordt. Omdat vorig jaar reeds uitgebreid onderzoek heeft plaatsgevonden naar de optimalisatie van de naderingsroutes zal de behandeling van dit voorstel daarom enkel gericht zijn op de optimalisatie van de vertrekroutes. Hierbij zullen ook de bandbreedte van de vertrekroutes en het verkort uitdraaien aandacht krijgen.
De bewonersvertegenwoordiger van Aalsmeerbaan binnengebied heeft een voorstel ingediend voor het optimaliseren van de verdeling van startend verkeer richting het zuiden over de preferente Kaagbaan en de minder preferente Aalsmeerbaan. Dit voorstel heeft betrekking op een maatschappelijk zeer herkenbare kwestie. Gelet op de gevolgen van de volumegroei voor de regio nabij de Aalsmeerbaan wordt het billijk geacht om inzichtelijk te maken of de oplossingsrichtingen soelaas kunnen bieden.

In het Regioforum van 3 juni jl. is besloten dat beide voorstellen middels een quick scan behandeld zullen worden zodat het Regioforum op 25 november aanstaande een zorgvuldig voorbereid besluit kan nemen over een eventueel vervolg.

Klik hier voor de oplegnotitie nieuwe voorstellen, inclusief overwegingen omtrent beide voorstellen.
Klik hier voor het voorstel van bestuurlijk cluster Zuidwest en hier voor het voorstel van de bewonersvertegenwoordiger van de Aalsmeerbaan binnengebied.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer