Startdocument milieueffectrapportage ter inzage

Dinsdag 16 juni 2015

Van 16 juni tot en met 13 juli 2015 liggen de documenten voor het voornemen tot het opstellen van een milieueffectrapport voor de luchthaven Schiphol ter inzage.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft het voornemen om een nieuw normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol in het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) te verankeren. Voor de besluitvorming hiertoe wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Er is door de initiatiefnemer van het MER, Amsterdam Airport Schiphol, een Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) voor het MER gemaakt. Daarin wordt onder meer aangegeven wat in het MER wordt onderzocht en welke milieueffecten worden bepaald.

Hoe kunt u reageren?

Eenieder kan reageren op de Notitie reikwijdte en detailniveau van 16 juni tot en met 13 juli 2015. De voorkeur gaat uit naar een digitale reactie. Dit kan via www.platformparticipatie.nl.

Schriftelijk reageren kan ook. U kunt uw zienswijze sturen aan Directie Participatie, NRD MER Schiphol, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag.

Ten slotte kunt u ook mondeling reageren. Daarvoor kunt u een afspraak maken door te bellen met de Directie Participatie, telefoon 070 456 89 99.

De interesse gaat met name uit naar de volgende aspecten:

– Welke aandachtspunten heeft u voor het verdere proces?
– Welke aspecten mogen volgens u niet ontbreken in het milieuonderzoek?

Waar kunt u de Notitie Reikwijdte en Detailniveau inzien?

Alle documenten kunt u van 16 juni tot en met 13 juli 2015 tevens inzien op de volgende locaties:

– Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6 te Den Haag;
– Omgevingsraad Schiphol (ORS), Polarisavenue 85 B (Transpolisgebouw) te Hoofddorp.

Als u de stukken wilt inzien bij de Omgevingsraad Schiphol te Hoofddorp, verzoeken wij u uw bezoek aan te kondigen via info@omgevingsraadschiphol.nl of 023-568 5230. De Notitie reikwijdte en detailniveau en andere relevante documenten vindt u op www.platformparticipatie.nl onder het kopje ‘Projecten waarbij u nu kunt meedenken’.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer