Start experiment startroute Kaagbaan

Donderdag 22 december 2016

Op 5 januari 2017 is een experiment gestart met een aangepaste startroute vanaf de Kaagbaan. Het doel van het experiment is dat het per saldo leidt tot minder hinder in de regio Leimuiden. Een deel van het vliegverkeer zal tijdens het experiment in de bocht een vaste route vliegen, zodat uitwaaiering van het vliegverkeer richting Leimuiden wordt beperkt.

Het experiment is het resultaat van het microklimaatproject Leimuiden waarin leden van de Omgevingsraad Schiphol gezamenlijk de mogelijke alternatieven voor de startroute vanaf de Kaagbaan hebben onderzocht. Bewoners en bestuurders uit gemeente Kaag en Braassem hebben in het verleden verzocht aan de Alderstafel (voorloper Omgevingsraad Schiphol) de route zodanig aan te passen dat deze minder hinder oplevert voor Leimuiden.

Met dit experiment wordt onderzocht of de aanpassing van de startroute in de praktijk het effect heeft, zoals dat uit de uitgevoerde onderzoeken naar voren komt. De Omgevingsraad Schiphol zal daarvoor tijdens het experiment de effecten van de aangepaste vliegroute nauwlettend monitoren. In het monitoringsoverleg hebben de volgende partijen zitting: bewonersvertegenwoordigers uit Rijsenhout, Nieuw-Vennep, Leimuiden, Burgerveen en Kudelstaart, ambtelijke ondersteuners van gemeente Haarlemmermeer, Kaag en Braassem, Aalsmeer en provincie Zuid-Holland en vertegenwoordigers van de luchtvaartsector en het Rijk. Het streven is om in het najaar van 2017 de resultaten van het experiment voor te leggen aan de Omgevingsraad Schiphol.

Meer informatie?
Secretariaat Omgevingsraad Schiphol
023 568 5230
www.omgevingsraadschiphol.nl
info@omgevingsraadschiphol.nl

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer