Stand van zaken opbouw Omgevingsraad Schiphol

Woensdag 31 december 2014

Op 1 januari 2015 gaat de Omgevingsraad van start!  In aanloop naar deze start werken we momenteel, samen met de betrokken partijen, volop aan de  opbouw van de organisatie, de vorming van de verschillende delegaties en het activiteitenplan voor het komende jaar.

Bewonersverkiezingen: clustervertegenwoordigers gekozen

De afgelopen maanden konden bewonersorganisaties zich aanmelden om mee te praten in de Omgevingsraad Schiphol. Hier is massaal gehoor aan gegeven. Circa 100 organisaties hebben zich aangemeld. Hiermee gaven zij aan graag mee te willen praten over de ontwikkeling van Schiphol en omgeving.

Via vijf verkiezingsvergaderingen op 17, 18 en 19 november hebben de kiesmannen van de aangemelde organisaties bepaald wie de bewoners gaan vertegenwoordigen in het Regioforum. Er zijn tien clustervertegenwoordigers verkozen. Dit zijn twee vertegenwoordigers uit ieder cluster. De tien clustervertegenwoordigers kunt u hier terugvinden. Deze tien clustervertegenwoordigers zullen de komende maand onderling bepalen welke drie personen plaatsnemen in het College van Advies.

Delegaties bestuurders, sector en Rijk

Ook de delegaties van bestuurders uit de regio, sectorpartijen en het Rijk worden nu vormgegeven. De bestuurders stemmen onderling af wie namens hen deelneemt in de Omgevingsraad Schiphol. Namens de luchtvaartsector nemen Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), KLM en de Board of Airline Representatives in the Netherlands (BARIN) deel. Het Rijk zal vertegenwoordigd worden door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Tot slot zijn Milieufederatie Noord-Holland en VNO-NCW West ook uitgenodigd om deel te nemen in de Omgevingsraad.

Ontwikkeling website

De website van de Omgevingsraad is momenteel voornamelijk toegerust op het faciliteren van de bewonersverkiezingen. Nu deze verkiezingen in een afrondende fase terechtkomen, zal de website worden aangepast met o.a. informatie over inhoudelijke thema’s en functionaliteiten om de online interactiviteit te vergroten. Houd deze website dus goed in de gaten!

 

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer