Onderzoek gezondheidseffecten van ultrafijnstof in de regio Schiphol

Woensdag 24 mei 2017

Het RIVM heeft haar plan van aanpak gepubliceerd voor een integraal, meerjarig onderzoeksprogramma naar de gezondheidseffecten van ultrafijnstof in de regio Schiphol.

In maart 2016 heeft het RIVM een verkennend onderzoek afgerond naar de gezondheidsrisico’s van ultrafijnstof rondom Schiphol. In navolging van dat onderzoek zal in opdracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het onderzoeksprogramma preciezer inzicht bieden in de mate waarin blootstelling aan ultrafijnstof bijdraagt aan gezondheidseffecten van omwonenden van Schiphol. Binnen dit onderzoek zal ook worden gekeken naar de effecten van ultrafijnstof van de luchtvaart ten opzichte van ultrafijnstof uit andere bronnen.

In het gepresenteerde plan van aanpak wordt onder andere beschreven dat het onderzoeksprogramma zal bestaan uit vier modules:

1. Onderzoek naar de langetermijnconcentraties ultrafijnstof van de luchtvaart in de omgeving van Schiphol

2. Onderzoek naar de effecten van langdurige blootstelling aan ultrafijnstof van luchtvaart

3. Onderzoek naar gezondheidseffecten van kortdurende verhogingen van de concentratie van ultrafijnstof

4. Een module waarbinnen bovenstaande activiteiten worden geïntegreerd

Vooral in deze vierde module zal de ORS actief betrokken worden ter advisering over de invulling en conclusies van het beoogde onderzoeksprogramma en de eventuele vervolgacties. Het RIVM zal de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek bij de ORS presenteren. Daarnaast kan de ORS kennisnemen van een jaarlijks voortgangsverslag van het RIVM.

Het beoogde onderzoeksprogramma zal 4,5 jaar duren, waarbij eind 2018 het onderzoek naar de langetermijnconcentraties ultrafijnstof van de luchtvaart in de omgeving van Schiphol (module 1) zal worden afgerond. Daarna zullen respectievelijk medio 2019 module 3, begin 2021 module 2 en medio 2021 module 4 ook worden afgerond.

Het volledige plan van aanpak zoals opgesteld door het RIVM kunt u via deze link vinden.

Meer informatie omtrent het onderzoek kunt u vinden om de website van het RIVM.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer