Rapport Zuidoosthoek

Maandag 2 november 2015

Op 30 oktober 2015 heeft het College van Advies het rapport van de taskforce Zuidoosthoek besproken en besloten tot een vervolgonderzoek naar een hinderbeperkende maatregel bij Uithoorn.

Naar aanleiding van een brief van de wethouders van Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn over de toename van het vliegverkeer in de zuidoosthoek heeft de Alderstafel Schiphol in maart 2014 besloten tot een taskforce Zuidoosthoek. Deze taskforce heeft alle denkbare voorstellen voor hinderbeperking, gericht op de Zuidoosthoek (voornoemde drie gemeenten), doorgelicht en (nogmaals) onderzocht.

Onderzoek naar de luchtzijdige elementen heeft uitgewezen dat nog slechts één maatregel mogelijk tot hinderbeperking kan leiden, vanwege de ligging van de drie gemeenten ten opzichte van de luchthaven. Qua landzijdige elementen heeft het onderzoek uitgewezen dat de regio zeer in trek is als woonlocatie en dat het wonen en bouwen in deze regio spanning oplevert met de hinder door vliegverkeer. De ruimtelijke omstandigheden beperken in grote mate de mogelijkheden voor hinderbeperking in de nabije omgeving van de luchthaven.

De conclusies van de taskforce zijn, alvorens deze aan het College van Advies zijn doorgeleid, besproken met de bestuurders van de regio en in een speciale bijeenkomst met alle kiesmannen van de ORS-bewonersclusters Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan/Schiphol-Oostbaan.

Het College van Advies heeft unaniem besloten nader onderzoek te laten verrichten naar de laatste mogelijk hinderbeperkende maatregel, de verlegging van waypoint EH037 ten noorden van Uithoorn. Dit onderzoek zal daarom worden opgenomen in de jaarplanning 2016 van de Omgevingsraad Schiphol en verder uitgewerkt worden met afgevaardigden van de regio. De uitkomsten van het nadere onderzoek worden, met inbegrip van een advies over de invoering van de maatregel, gerapporteerd aan de Omgevingsraad Schiphol.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer