Procedure nieuwe voorstellen hinderbeperking

Donderdag 14 april 2016

Tijdens het Regioforum van 26 februari jl. hebben de leden een aanscherping van de reeds bestaande procedure voor nieuwe voorstellen hinderbeperking goedgekeurd. Deze procedure maakt het mogelijk dat een clustervertegenwoordiger een voorstel voor hinderbeperking indient. De deadline hiervoor is jaarlijks 15 mei. Het indienen van een voorstel kent een aantal vereisten die in bijgaand document vermeld staan. Tot een aanscherping van de procedure was door de leden van de Omgevingsraad opgeroepen om de ervaringen van de afgelopen jaren met de toepassing van de procedure te kunnen verwerken.

Deel dit bericht

10 november 2022

Advies gebruiksprognose 2023

Lees meer
18 oktober 2022

Kamerbrief besluit minister ontwerp Maatschappelijke Raad Schiphol

Lees meer