Procedure nieuwe voorstellen hinderbeperking

Donderdag 14 april 2016

Tijdens het Regioforum van 26 februari jl. hebben de leden een aanscherping van de reeds bestaande procedure voor nieuwe voorstellen hinderbeperking goedgekeurd. Deze procedure maakt het mogelijk dat een clustervertegenwoordiger een voorstel voor hinderbeperking indient. De deadline hiervoor is jaarlijks 15 mei. Het indienen van een voorstel kent een aantal vereisten die in bijgaand document vermeld staan. Tot een aanscherping van de procedure was door de leden van de Omgevingsraad opgeroepen om de ervaringen van de afgelopen jaren met de toepassing van de procedure te kunnen verwerken.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer