Plan van aanpak Schiphol 2030

Donderdag 1 december 2016

Op 29 november heeft de Omgevingsraad Schiphol een plan van aanpak gepresenteerd om te komen tot een nieuw akkoord voor de ontwikkeling van Schiphol tot 2030. Dit plan van aanpak is een vervolg op twee adviesvragen van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. In de eerste adviesaanvraag worden drie onderwerpen geagendeerd:

– de concrete invulling van de 50/50-verdeling van de milieuwinst na 2020;
– de wijze waarop de toekomstbestendigheid van de normen op de regels van het nieuwe stelsel geborgd is, in het bijzonder de invulling van de vierde baan regel voor de periode na 2020;
– de invulling van de afspraak over het aantal nachtbewegingen.

Daarnaast heeft de Staatssecretaris ter uitvoering van de Actieagenda Luchtvaart gevraagd om een “gedragen middellange termijnoplossing voor wonen en vliegen waarmee de mogelijkheden worden aangereikt om zowel de ambities van het kabinet ten aanzien van de groei van de luchtvaart als het invullen van de woningbouwopgave in de regio rondom de luchthaven waar te kunnen maken.“

In het plan van aanpak wordt aangegeven hoe de Omgevingsraad Schiphol het adviestraject invult.

Klik hier voor het plan van aanpak.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer