Openbaarmaking regionale uitwerking meetstrategie vliegtuiggeluid Schiphol

Donderdag 15 september 2022

Samen met partners NLR en To70 werkt het RIVM in opdracht van het ministerie van IenW aan de Programmatische Aanpak Meten Vliegtuiggeluid (PAMV). In de verkenning uitgevoerd in 2019 over de mogelijkheden om het stelsel van meten en rekenen van vliegtuiggeluid te verbeteren zijn zeven aanbevelingen gedaan die in de huidige fase van de PAMV worden uitgewerkt. Een van deze aanbevelingen ging over de ontwikkeling van een nationale meetstrategie voor vliegtuiggeluid voor verschillende meetdoelen en om deze op regionaal niveau uit te werken.

Eind 2020 heeft het RIVM samen met NLR een voorlopige beoordeling van het huidige geluidmeetnet rondom Schiphol (NOMOS) voor de twee meetdoelen validatie van rekenmodellen en informatievoorziening aan de leden van het Regioforum gepresenteerd. Voor deze beoordeling werden de voorlopige kaders van de nationale meetstrategie toegepast om de geschiktheid van iedere meetpost voor de twee doelen te bepalen. Hiernaast is er op verzoek van de ORS ook een beoordeling gepresenteerd van de door To70 voorgestelde uitbreiding van het NOMOS meetnet, het zogeheten NOMOS+ meetnet.

Medio 2021 zijn de kaders van de nationale meetstrategie definitief gemaakt waarna met de regionale uitwerking voor alle luchthavens van nationale betekenis is begonnen. Afgelopen zomer hebben het RIVM en partners de regionale uitwerkingen per regio afgerond. Voor Schiphol is de beoordeling van eind 2020 hierbij uitgebreid en definitief gemaakt. De analyse is aangevuld met advies over de effectiviteit van het meetnet als geheel voor beide meetdoelen (door het bepalen van de zogenoemde dekkingsgraad). Hiernaast zijn de cijfers per meetpost geactualiseerd en kunnen nu als definitief worden beschouwd.

Op verzoek van het ministerie van IenW worden alle regionale uitwerkingen via de betreffende regionale overlegorganen openbaar gemaakt. De presentatieslides voor de regionale uitwerking voor Schiphol zijn hier te bekijken.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer