Omgevingsraad Schiphol officieel van start

Vrijdag 30 januari 2015

Op 29 januari jl. is de Omgevingsraad Schiphol officieel van start gegaan. Tijdens de oprichtingsvergadering is door delegaties van het rijk, regionale overheden, de luchtvaartsector, bewoners en brancheorganisaties en in aanwezigheid van staatssecretaris Mansveld de oprichting van de Omgevingsraad Schiphol officieel bekrachtigd.

De Omgevingsraad Schiphol is vanaf heden het podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen en is daarmee de opvolger van de Alderstafel Schiphol en de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS). Tijdens de oprichtingsvergadering motiveerden sprekers van de verschillende delegaties hun deelname aan de nieuwe Omgevingsraad Schiphol.

Polderen in optima forma
Door de aanwezigen werd benadrukt dat het overleg met de omgeving in deze vorm iets unieks en typisch Nederlands is. Staatssecretaris Mansveld sprak over het belang van de afweging tussen economische ontwikkelingen en leefbaarheid. “Niet iedereen is even enthousiast over polderen, maar het is juist essentieel dat we in dit land in gesprek blijven met elkaar’’ aldus mevrouw Mansveld. Jos Nijhuis, die namens de luchtvaartsector sprak, noemde het overleg tussen Schiphol en de omgeving “het poldermodel in optima forma”, waar men in het buitenland jaloers op is. Gedeputeerde Talsma merkte namens de bestuurders op “dat het gaat om polderen met een resultaat”.

Verbreding agenda en deelname
Het overleg wordt inhoudelijk verbreed door in de Omgevingsraad Schiphol ruimtelijke aspecten in samenhang met de luchtzijdige aspecten te behandelen. “Wat in de lucht gebeurt, staat niet los van wat er op de grond wordt gedaan” aldus Hans Alders, kwartiermaker van de Omgevingsraad Schiphol. Ook vertegenwoordigers van VNO-NCW West en de Milieufederatie Noord-Holland gaan deelnemen aan de Omgevingsraad Schiphol. Daarmee wordt de vertegenwoordiging van het overleg in lijn gebracht met de verbreding van de agenda.

Positie bewoners
In de Omgevingsraad Schiphol krijgen de bewoners een formele en zelfstandige plek in het overleg.  Mevrouw Mansveld sprak haar waardering uit voor de bewoners. “De participatie van zoveel bewoners duidt op een grote betrokkenheid en een wil om actief mee te praten en denken.” Eef Haverkort, die namens de bewoners sprak, benadrukte dat “beslissingen over Schiphol en omgeving die samen met de bewoners worden genomen, in plaats van over de hoofden van bewoners heen, beter uitpakken voor de bewoners maar ook voor Schiphol”.

Eén loket
De Omgevingsraad Schiphol moet op termijn hét loket worden voor informatie en vragen over Schiphol en de omgeving. Talsma benadrukte dat “alle partijen zich hard moeten inzetten zodat de Omgevingsraad Schiphol voor de burger daadwerkelijk het ene loket wordt om klachten in te dienen en informatie te krijgen over Schiphol en omgeving.”

Akkoord Alderstafel Schiphol
Hans Alders meldde bij de start van de vergadering dat de deelnemers van de Alderstafel Schiphol een akkoord hebben bereikt over onder andere de inzet van de vierde baan. Alle sprekers waren verheugd dat dit akkoord tot stand is gekomen.

Lees hier het bestuursreglement en het bewonersreglement van de Omgevingsraad Schiphol, de wet Luchtvaart en de regeling CROS.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer