Nieuwjaarsbijeenkomst kiesmannen

Dinsdag 26 januari 2016

Op vrijdagmiddag 22 januari vond een nieuwjaarsbijeenkomst plaats voor de kiesmannen van de Omgevingsraad Schiphol. In het Westeinder Paviljoen in Aalsmeer kwamen ongeveer 50 kiesmannen uit het binnen- en buitengebied bij elkaar. Hans Alders, voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol, gaf een toelichting op het afgelopen jaar en blikte meteen vooruit naar het komende jaar. Diverse thema’s zijn in het afgelopen jaar opgepakt en zullen in het komende jaar weer aan bod komen, zoals hinderbeperking, het nieuwe normen- en handhavingsstelsel en informatievoorziening. Een belangrijke nieuwe ontwikkeling is de visie voor de middellange termijn.

Vervolgens hebben de clustervertegenwoordigers per cluster een korte terugkoppeling gegeven over het eerste jaar Omgevingsraad Schiphol door ieder twee positieve ervaringen en twee aandachtspunten te benoemen en toe te lichten. Over het algemeen waren de clusters positief over de informatievoorziening die is verbeterd en positief over de dialoog die er is. Minder positief was men over het Nimby-gedrag in de clusters en de vermeende wijzigingen in de bestaande afspraken. De bewonerscoördinator deed aan het eind een oproep voor meer eenheid en gezamenlijkheid. Rond de zomer zal opnieuw een kiesmannenbijeenkomst plaatsvinden, gericht op een inhoudelijk thema.

Klik hier voor de presentatie.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer