Nieuwe vliegprocedure bij parallel landen Aalsmeer- en Zwanenburgbaan

Maandag 7 maart 2016

Naar verwachting wordt de vliegprocedure aangepast voor de situatie waarin vanuit het zuiden tegelijk op de Aalsmeerbaan (36R) en de Zwanenburgbaan (36C) wordt geland. Reden is het corrigeren van tekortkomingen in de naderingsprocedure. Hoe de vliegpatronen er naar verwachting uit komen te zien, heeft Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) op vrijdag 26 februari gepresenteerd tijdens een vergadering van de Omgevingsraad Schiphol. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu neemt het uiteindelijke besluit over de wijziging.

Aanleiding wijziging
Het wijzigen van de vliegprocedure is nodig omdat bij een veiligheidsonderzoek is geconstateerd dat bij gelijktijdig landen op de Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan de landende vliegtuigen dichter bij elkaar zouden kunnen komen dan is toegestaan volgens internationale regelgeving. In de huidige situatie wordt dit iedere keer opgelost door de luchtverkeersleider, maar de regelgeving vereist dat een procedure wordt vastgelegd die altijd op dezelfde manier uitgevoerd kan worden.

In ongeveer 2% van de tijd worden de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan tegelijk gebruikt als landingsbaan. Bij de aangepaste vliegprocedure, die naar verwachting op 23 juni 2016 van kracht wordt, verplaatst het vliegtuiggeluid. De vliegtuigen die op de Zwanenburgbaan gaan landen, zullen hoger vliegen (1200 meter in plaats van 600 meter), waardoor een verbetering van de geluidbelasting optreedt (1,4 dB(A) Lden) in onder meer Alphen aan de Rijn en Ter Aar. De hoogte van vliegtuigen die naar de Aalsmeerbaan vliegen blijft hetzelfde (900 meter). De vliegtuigen gaan over grotere afstand in het verlengde van de baan vliegen. Dit betekent voor Bodegraven dat het geluid toeneemt (0,2 dB(A) Lden). Onder de streep is er sprake van een afname van het aantal ernstig gehinderden. Het aantal ernstig gehinderden (EGH) wordt, zoals voorgeschreven in de wet, meegenomen in het besluit van de staatssecretaris over een wijziging van een vliegprocedure.

Hinderbeperking
Op dit moment is er een verzoek voor hinderbeperking van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in behandeling bij de Omgevingsraad Schiphol. Omdat de nieuwe vliegprocedure gevolgen heeft voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, zal de Omgevingsraad Schiphol de consequenties hiervan betrekken bij het verzoek voor hinderbeperking. Besluitvorming door de Omgevingsraad Schiphol over het verzoek van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk voor hinderbeperking is nu voorzien op 3 juni 2016.

Klik hier voor de presentatie.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer