Nieuwe geluidsmeetpost Nieuwkoop

Woensdag 11 november 2015

Op 11 november is in Nieuwkoop een nieuwe geluidsmeetpost in gebruik genomen van het NOMOS systeem van Schiphol. Deze post is geplaatst op het dak van Sporthal “De Steupel” aan de Maarten Freeke Wije 2, 2421 TP in Nieuwkoop (meetpost 46). Met deze nieuwe meetpost verwacht Schiphol het geluid te meten van de startende en landende vliegtuigen boven deze gemeente. De geluidsmetingen zullen plaatsvinden gedurende het gehele etmaal.

Voor de inwoners van de diverse gemeenten is het belangrijk om informatie te krijgen over de geluidbelasting van vliegtuigen. Met de geluidsmeetpunten levert Schiphol een bijdrage om inzicht te krijgen in de geluidsbelasting. In de Schipholregio zijn nu 37 meetposten actief in een ruim gebied rondom Schiphol. De meetresultaten kunnen worden gezien op de website http://nomos.schiphol.nl. In 2014 en 2015 heeft Schiphol nieuwe meetposten geplaatst op de volgende locaties:
• Heemstede (operationeel sinds september 2014)
• Warmond (operationeel sinds januari 2015)
• Lisse (operationeel sinds januari 2015)
• Aalsmeer, Waterwolftunnel (operationeel sinds april 2015)
• Assendelft, De Kaaik (operationeel sinds juni 2015)
• Haarlemmermeer, Hoofddorp (operationeel sinds september 2015)
• Aalsmeer, Kudelstaart (operationeel sinds september 2015)
• Nieuwkoop (operationeel sinds november 2015)

Begin volgend jaar wordt nog een locatie in gebruik genomen:
• Sassenheim

Wat is een meetpost?
Amsterdam Airport Schiphol maakt gebruik van het Noise Monitoring System; de zogenaamde NOMOS meetpunten. De metingen worden op dit moment uitgevoerd met 37 meetposten. Een geluidsmeetpost bestaat uit een mast van 6 tot 10 meter met daarop een microfoon. Deze microfoon meet permanent al het geluid in de omgeving. Bij de geluidsmeetpost staat ook een systeemkast met apparatuur. Deze apparatuur analyseert het gemeten geluid en zorgt voor de verbinding met een centrale computer die gekoppeld is aan de website. De website is te bereiken via: http://nomos.schiphol.nl. Ook kunnen vragen gesteld worden via nomos@schiphol.nl.

NOMOS, het geluidmeetsysteem van Amsterdam Airport Schiphol
Sinds 2005 worden de geluidsmeetgegevens van NOMOS, het geluidsmeetsysteem van Amsterdam Airport Schiphol, getoond via NOMOS Online. NOMOS is sinds 1993 actief en meet op een objectieve manier het vliegtuiggeluid in woongebieden rondom de luchthaven.

In NOMOS Online zijn de gegevens van alle geluidsmeetposten terug te vinden vanaf 1 november 2010. Ook het baangebruik over die periode kan met terugwerkende kracht bekeken worden. Op de website is ook veel informatie te vinden over geluid gerelateerde onderwerpen, baan- en routegebruik en baanonderhoud. De website is te bereiken via: http://nomos.schiphol.nl. Ook kunnen vragen gesteld worden via nomos@schiphol.nl.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer