Nieuwe clustervertegenwoordiger Aalsmeerbaan

Maandag 25 april 2016

Op donderdagavond 21 april 2016 is een nieuwe clustervertegenwoordiger gekozen in het cluster Aalsmeerbaan – binnengebied. Leo Baarse van de studiegroep leefomgeving Stommeer binnengebied en de studiegroep Stommeer en Hornmeer is de nieuwe clustervertegenwoordiger en hij zal samen met Klaas Bijlsma, clustervertegenwoordiger Aalsmeerbaan – buitengebied, het cluster Aalsmeerbaan vertegenwoordigen in de Omgevingsraad Schiphol.

Deel dit bericht

10 november 2022

Advies gebruiksprognose 2023

Lees meer
18 oktober 2022

Kamerbrief besluit minister ontwerp Maatschappelijke Raad Schiphol

Lees meer