Nieuwe clustervertegenwoordiger Aalsmeerbaan

Maandag 25 april 2016

Op donderdagavond 21 april 2016 is een nieuwe clustervertegenwoordiger gekozen in het cluster Aalsmeerbaan – binnengebied. Leo Baarse van de studiegroep leefomgeving Stommeer binnengebied en de studiegroep Stommeer en Hornmeer is de nieuwe clustervertegenwoordiger en hij zal samen met Klaas Bijlsma, clustervertegenwoordiger Aalsmeerbaan – buitengebied, het cluster Aalsmeerbaan vertegenwoordigen in de Omgevingsraad Schiphol.

Deel dit bericht

27 juni 2022

Kort verslag Regioforum minus BRS 24 juni 2022

Lees meer
4 mei 2022

Online raadpleging over MRS en Omgevingshuis is gestart

Lees meer