Nieuw voorstel hinderbeperking

Donderdag 11 juni 2015

De clustervertegenwoordigers van de Omgevingsraad Schiphol hebben op 26 mei 2015 een voorstel ingediend voor nieuwe hinderbeperking. Het voorstel beoogt nader onderzoek naar meer vaste naderingsroutes richting Schiphol te bewerkstelligen. Conform de procedure die op 27 maart jl. door de leden van het Regioforum akkoord is bevonden, zal het voorstel behandeld worden in het delegatieoverleg en vervolgens met een advies worden doorgeleid aan het Regioforum. Het Regioforum zal uiteindelijk een besluit nemen over het voorstel. De behandeling door het Regioforum wordt voorzien voor uiterlijk de vergadering in december 2015.

Klik hier voor de aanbiedingsbrief.
Klik hier voor het Rapport voorstel voor nader onderzoek naar meer vaste naderingsroutes Amsterdam Schiphol.

Deel dit bericht

4 mei 2022

Online raadpleging over MRS en Omgevingshuis is gestart

Lees meer
19 april 2022

Definitieve goedkeuring Plan van Aanpak door minister

Lees meer