MRS betreurt uitspraak krimp Schiphol

Donderdag 6 april 2023

Bewoners en milieuorganisaties in de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS i.o.) zijn zeer teleurgesteld dat de rechter op 5 april een streep heeft gezet door de tijdelijke regeling waarmee minister Harbers het aantal vluchten op Schiphol wil beperken tot 460.000 per jaar. In het advies over de tijdelijke regeling had de MRS de voorgestelde krimp verwelkomd als ‘minimale eerste stap’. De Raad uitte echter ook stevige kritiek op het oprekken van de geluidsnormen op tien plekken in de omgeving.

De acht bewonersvertegenwoordigers en de Milieufederatie binnen de MRS verwachten dat de geluidhinder in 2023 en 2024 zal toenemen ten opzichte van de huidige situatie, omdat er ruimte voor maximaal 500.000 vluchten blijft. Zij dagen het ministerie, Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen uit om op korte termijn duidelijkheid te verschaffen over concrete maatregelen die dit jaar nog wél in te voeren zijn om de (extra) geluidhinder voor omwonenden te beperken. Ook dringen zij aan op een voortvarende aanpak van de ‘balanced approach’-procedure, waarmee de minister het aantal vluchten vanaf november 2024 wil beperken tot 440.000 per jaar. Zij lezen in de rechterlijke uitspraak een erkenning van het kabinetsstreven naar een ‘andere balans’ tussen economie en leefkwaliteit, ook door het aantal vliegtuigbewegingen te beperken.

De uitspraak betekent dat er voorlopig geen einde komt aan de overschrijding van de wettelijke geluidsnormen en het gebrek aan handhaving. Ondanks de waarschuwing van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) in 2021 en uitspraken in eerdere rechtszaken kan de minister het huidige gedoogbeleid niet beëindigen. Die rechtsonzekerheid voor omwonenden wordt hierdoor verlengd.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW, die ook zitting heeft in de MRS i.o., wil de ook de hinder terugdringen en de luchtvaart vergroenen, maar vindt het verstandig dat de rechter de minister heeft verplicht tot het voeren van een procedure volgens de Europese spelregels.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer