Microklimaat Zaanstad/Oostzaan

Dinsdag 29 september 2015

Op 28 september 2015 zijn de belanghebbenden uit Zaanstad en Oostzaan geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar kansrijke hinderbeperkende maatregelen in deze regio Dit onderzoek vond plaats in het kader van het microklimaat Zaanstad/Oostzaan. De presentatie waarin dit is toegelicht vindt u hier.

In opdracht van de Alderstafel Schiphol heeft in 2014 voor vijf microklimaatregio’s onderzoek plaatsgevonden naar mogelijke hinderbeperking en is middels een integrale afweging besloten tot een herprioritering voor de regio’s waarin hinderbeperkende maatregelen het meest kansrijk zouden kunnen zijn. Op 11 december 2014 heeft de Alderstafel Schiphol tot de volgende herprioritering besloten:

1. Microklimaat Leimuiden:
Aanbeveling voor nader onderzoek naar een combinatie van een nieuw (optimaal) ontwerp voor een vaste bochtstraal en het verschuiven van het fly-over waypoint van de AND/ARN/LEK/LOP.
2. Microklimaat Lisse/Noordwijkerhout:
Aanbeveling voor inzet Virtual Community Noise Simulator om te kunnen komen tot een zorgvuldige afweging omtrent de effecten van een mogelijke routeverlegging op de afname van de geluidbelasting in Noordwijkerhout en de toename van de geluidbelasting in Zandvoort.
3. Microklimaat Spaarndam/Velsen/Beverwijk:
Voor deze microklimaatregio bestaan geen nieuwe kansrijke voorstellen voor hinderbeperking. Een afvaardiging van de werkgroep zal de inhoudelijke resultaten bespreken met de betrokken bewonersvertegenwoordigers en bestuurders van deze regio.
4. Microklimaat Zaanstad/Oostzaan:
Voor deze microklimaatregio bestaan geen nieuwe kansrijke voorstellen voor hinderbeperking. Een afvaardiging van de werkgroep zal de inhoudelijke resultaten bespreken met de betrokken bewonersvertegenwoordigers en bestuurders van deze regio.
5. Microklimaat Aalsmeer/Amstelveen/Uithoorn:
Over dit microklimaat wordt gerapporteerd door de Alders-taskforce Zuidoosthoek.

 

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer