Microklimaat Spaarndam/Velsen/Beverwijk

Maandag 29 juni 2015

Op 22 en 24 juni jl. zijn respectievelijk de bestuurders en de bewonersvertegenwoordigers (clustervertegenwoordigers van het bewonerscluster Polderbaan en de kiesmannen uit de betrokken kernen) van de kernen Spaarndam/Velsen/Beverwijk geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar kansrijke hinderbeperkende maatregelen in deze regio. De presentatie waarin dit is toegelicht vindt u hier.

In opdracht van de Alderstafel Schiphol heeft in 2014 voor vijf microklimaatregio’s onderzoek plaatsgevonden naar mogelijke hinderbeperking en is middels een integrale afweging besloten tot een herprioritering voor de regio’s waarin hinderbeperkende maatregelen het meest kansrijk zouden kunnen zijn. Op 11 december 2014 heeft de Alderstafel Schiphol tot de volgende herprioritering besloten:

1. Microklimaat Leimuiden:
Aanbeveling voor nader onderzoek naar een combinatie van een nieuw (optimaal) ontwerp voor een vaste bochtstraal en het verschuiven van het fly-over waypoint van de AND/ARN/LEK/LOP.
2. Microklimaat Lisse/Noordwijkerhout:
Aanbeveling voor inzet Virtual Community Noise Simulator om te kunnen komen tot een zorgvuldige afweging omtrent de effecten van een mogelijke routeverlegging op de afname van de geluidbelasting in Noordwijkerhout en de toename van de geluidbelasting in Zandvoort.
3. Microklimaat Spaarndam/Velsen/Beverwijk:
Voor deze microklimaatregio bestaan geen nieuwe kansrijke voorstellen voor hinderbeperking. Een afvaardiging van de werkgroep zal de inhoudelijke resultaten bespreken met de betrokken bewonersvertegenwoordigers en bestuurders van deze regio.
4. Microklimaat Zaanstad/Oostzaan:
Voor deze microklimaatregio bestaan geen nieuwe kansrijke voorstellen voor hinderbeperking. Een afvaardiging van de werkgroep zal de inhoudelijke resultaten bespreken met de betrokken bewonersvertegenwoordigers en bestuurders van deze regio.
5. Microklimaat Aalsmeer/Amstelveen/Uithoorn:
Over dit microklimaat wordt gerapporteerd door de Alders-taskforce Zuidoosthoek.

Direct na de zomer staat het gesprek gepland met de vertegenwoordiging van Zaanstad/Oostzaan voor een toelichting op de uitkomsten van de herprioritering. Ook wordt dan aangevangen met het uitvoeren van respectievelijk de microklimaten Lisse/Noordwijkerhout en Leimuiden. Het microklimaat Aalsmeer/Amstelveen/Uithoorn kent middels de taskforce Zuidoosthoek een eigen traject dat op verzoek van de bewonersvertegenwoordiging is uitgesteld tot oktober.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer