LVNL zoekt met Omgevingsraad alternatief sluiting nachtroute Polderbaan

Donderdag 28 mei 2015

De Omgevingsraad Schiphol heeft zich 27 mei uitgesproken over de sluiting van de verkorte nachtroute op de Polderbaan per 28 mei 2015. De sluiting van deze verkorte nachtroute is vanuit veiligheidsoverwegingen door de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) aangekondigd.

De CEO van LVNL, Paul Riemens, gaf in een extra bijeengeroepen bijeenkomst van het College van Advies tekst en uitleg over de voorgenomen sluiting van de verkorte nachtroute. De bestuursvoorzitter van LVNL lichtte toe dat de veiligheidsopvattingen in de afgelopen jaren zijn aangescherpt. De noodzakelijke afstand tussen de vliegtuigen op de vaste routes wordt nu onvoldoende gegarandeerd. De Omgevingsraad heeft van deze toelichting kennisgenomen.

De sluiting van de verkorte nachtroute betekent dat al het vliegverkeer uit oostelijke richting met bestemming Polderbaan ’s nachts de route over zee via Castricum en Limmen moet gaan volgen. Behalve een langere vliegafstand, heeft de sluiting tot gevolg dat het vliegverkeer bij Castricum-Limmen en omgeving in de nacht toeneemt van ca. 40 naar ca. 70 bewegingen.

De partijen hebben afgesproken dat er zo spoedig mogelijk een alternatief voor deze verkorte nachtroute wordt uitgewerkt en gepresenteerd door de LVNL. De alternatieve verkorte route moet zodanig worden ingericht dat het gesignaleerde probleem vermeden wordt. Van het oostelijk verkeer zou naar schatting 70 procent alsnog gebruik kunnen maken van een verkorte route. Naar verwachting kan een proef met deze nieuwe opzet rond half juli starten en bij succes worden voortgezet.

LVNL is reeds gestart met een studie naar een definitieve oplossing voor het probleem. Afgesproken is dat de effecten van de verschillende stappen nader uitgewerkt en in beeld gebracht worden en tevens met de omgeving worden gedeeld.

De bestuursvoorzitter van LVNL betreurde het dat het proces richting de omgeving niet zorgvuldig is doorlopen ten aanzien van de sluiting van de verkorte nachtroute. Voor eventuele toekomstige aanpassingen in de routestructuur is de afspraak herbevestigd dat deze in de Omgevingsraad vooraf worden voorgelegd.

Begin juli zal de stand van het onderzoek toegelicht worden aan de partijen in de Omgevingsraad Schiphol.

Wat betekent de sluiting van de verkorte nachtroute met ingang van morgen voor de omgeving?
Voor de omgeving houdt deze maatregel in, dat wanneer op de Polderbaan wordt geland, de overgebleven nachtroute voor alle landingen wordt ingezet. In de nachten waarbij van een andere landingsbaan gebruik wordt gemaakt, verandert er niets. Van alle vluchten die in 2014 van deze route gebruik maakten, kwamen er in de winter per nacht ongeveer 30 via de lange route en 20 via de korte route, in de zomer was dit 40 via de lange route en 30 via de korte route. In de situatie na 28 mei betekent dit, dat er globaal 50 respectievelijk 70 vluchten van de overgebleven route gebruik gaan maken, in de nachten waarop de Polderbaan wordt ingezet voor landingen.

Lees hier het persbericht.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer