Kort verslag Regioforum

Maandag 30 maart 2015

De eerste vergadering van het Regioforum kende vanwege de grote stroomstoring in de regio een ander verloop dan gepland was. Onder leiding van de heer Heiliegers, burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude, als vervanger van de voorzitter, zijn als eerste de inhoudelijke punten behandeld. Het kennisprogramma  voor de leden van de Omgevingsraad is met een kleine toevoeging vastgesteld. Vervolgens zijn door Schiphol de kwartaalrapportages van het laatste kwartaal van gebruiksjaar 2014 en het eerste kwartaal van gebruiksjaar 2015  en de planning baanonderhoud 2015 toegelicht.

De vergadering heeft positief geadviseerd over de maatregel vervroegen nachtprocedures. Dit advies wordt naar de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu gestuurd. Ook heeft de vergadering de procedure voor het indienen van nieuwe voorstellen voor hinderbeperking vastgesteld.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de vergadering bijgepraat over de ontwikkeling van vliegveld Lelystad. De bijbehorende presentatie vindt u hier.

Na een korte schorsing kon de voorzitter de leiding van de vergadering op zich nemen. De vergadering heeft kennisgenomen van het jaarverslag van de Alderstafel Schiphol 2014, dat nog niet definitief is. Het jaarverslag van de CROS 2014 is goedgekeurd, evenals de jaarrekening van de CROS 2014 en de aangepaste statuten van de Stichting Ondersteuning Omgevingsraad Schiphol. Tot slot zijn de jaarplanning en de begroting voor 2015 vastgesteld.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer