Kort verslag Regioforum minus BRS 7 oktober 2022

Woensdag 12 oktober 2022

Op vrijdag 7 oktober heeft het Regioforum minus BRS vergaderd. Deze vergadering vond fysiek in Hoofddorp plaats.

Allereerst stonden de ingekomen stukken, de hoofdlijnenbrief Schiphol, de consultatie kader netwerkkwaliteit, informatiesessies 2022, de Kwartaalrapportage SOORS Q2 2022 en de Kwartaalmonitor Schiphol Q3 gebruiksjaar 2022 op de agenda.

Hierna is gesproken over de follow-up van het eindadvies van dhr. Van Geel, waarbij er werd gekeken naar de stand van zaken in de transitie van ORS naar MRS en Omgevingshuis, de stand van zaken betreffende de werving voorzitter ORS/MRS en de voortgang inzake samenwerkingsafspraken tussen IenW en BRS.

Schiphol Group presenteerde vervolgens een voorstel ten behoeve van het vaststellen van het advies van de ORS over de Gebruiksprognose 2023. De RIVM gaf een presentatie over het rapport gezondheidseffecten van ultrafijnstof vliegverkeer Schiphol. Het ORS-secretariaat gaf een update over de stand van zaken in de ORS-werkgroepen.

Tot slot is het verslag van het vorige Regioforum van 24 juni 2022 vastgesteld en is besloten tot openbaarmaking. Het verslag kunt u hier teruglezen.

Het volledige verslag van deze vergadering kunt u na vaststelling hier teruglezen.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer