Kort verslag Regioforum minus BRS 16 december 2022

Donderdag 22 december 2022

Op vrijdag 16 december heeft het Regioforum minus BRS vergaderd. Deze vergadering vond fysiek in Hoofddorp plaats.

Allereerst werd er medegedeeld dat Eddy van Hijum is aangesteld als nieuwe voorzitter. Hierna stonden een update over de luchtruimherziening, ingekomen stukken, informatiesessies 2022, de Kwartaalrapportage SOORS Q3 2022 en de Kwartaalmonitor Schiphol Q4 2022 op de agenda.

Het concept Jaarplan en de conceptbegroting van de ORS en toekomstige MRS zijn besproken. Vervolgens is de beëindiging van het anticiperend handhaven/de experimenteerregeling strikt preferentieel baangebruik en de ontwikkeling van het nieuwe geluidsstelsel toegelicht door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het Ministerie presenteerde vervolgens de samenwerking tussen Rijk en Regio betreffende de BRS en NOVEX Schiphol en lichtte de onderwerpen binnen het Ministerie in relatie tot de MRS in 2023 toe. Het ORS-secretariaat had een stand van zaken over de verschillende werkgroepen opgesteld.

Tot slot is het verslag van het Regioforum van 7 oktober 2022 vastgesteld en is besloten tot openbaarmaking. Het verslag kunt u hier teruglezen.

Het volledige verslag van deze vergadering kunt u na vaststelling hier teruglezen.

 

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer