Kort verslag Regioforum 8 oktober 2021

Vrijdag 15 oktober 2021

Met inachtneming van de maatregelen rondom COVID-19, kon het Regioforum op vrijdag 8 oktober weer fysiek plaatsvinden.

Allereerst stonden de ingekomen stukken en de Kwartaalrapportage SOORS Q2 2021, de Kwartaalmonitor Schiphol Q2 2021 en de Kwartaalmonitor Schiphol Q3 2021 op de agenda.

Vervolgens gaf het ministerie van IenW een mondelinge toelichting op de voortgang m.b.t. het advies van Van Geel. Op 6 oktober had minister Visser hierover een Kamerbrief geschreven. De aangekondigde kwartiermaker heeft zich tijdens de vergadering voorgesteld. Hij zal – samen met direct betrokken partijen, de voorzitter en de nieuw benoemde secretaris van de ORS – verder handen en voeten geven aan de toekomst van het overleg met de omgeving.

De vergadering vervolgde met de herbenoeming van de leden van de Raad van Toezicht en de presentatie van Schiphol over de Gebruiksprognose Schiphol 2022. Vervolgens kwam de stand van zaken van hinderbeperkende voorstellen aan de orde. Hierbij gaven Schiphol en het ministerie van IenW een mondelinge toelichting over de voortgang van het Hinderreductieplan Schiphol/LVNL.

Tot slot is het verslag van het vorige Regioforum van 25 juni 2021 vastgesteld en is besloten tot openbaarmaking. Het verslag kunt u hier teruglezen.

Het volledige verslag van deze vergadering kunt u na vaststelling tijdens het volgende Regioforum hier teruglezen.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer