Kort verslag Regioforum 3 maart 2017

Dinsdag 7 maart 2017

Op 3 maart 2017 vond het eerste Regioforum van 2017 plaats. Tijdens de vergadering is het Jaarverslag 2016 van de Omgevingsraad Schiphol vastgesteld.

Het NLR presenteerde de uitkomsten van de quick scan naar het voorstel voor optimalisatie van startroutes dat was ingediend door de bestuurders van cluster Zuidwest. Het Regioforum besloot het voorstel niet verder te onderzoeken, omdat er op korte termijn geen mogelijkheden zijn tot hinderbeperking door dit voorstel.

Vervolgens presenteerde het NLR de conclusies van het onderzoek naar grondgeluid bij Badhoevedorp. Op basis van de onderzoeken en analyses is de verwachting niet reëel dat verder onderzoek tot haalbare én effectieve hinderbeperkende maatregelen zal leiden. Het Regioforum besloot dat de Omgevingsraad Schiphol geen verdere inspanningen zal leveren op dit dossier.

Schiphol presenteerde de Evaluatie Gebruiksprognose 2016. In de Evaluatie staat dat het aantal vliegtuigbewegingen meer is toegenomen dan geprognosticeerd door met name de lage olieprijs en het aantrekken van de economie. Voor de nacht leverde dat in gebruiksjaar 2016 een overschrijding op van het maximum van 32.000 vliegtuigbewegingen.

Tot slot presenteerde het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) de Jaarrapportage 2016. Het aantal melders in 2016 was bovengemiddeld door de groei van het aantal vliegtuigbewegingen en de weersomstandigheden. Voorts heeft het sluiten van de verkorte nachtnaderingsroute ook tot veel meldingen geleid. Relatief veel specifieke meldingen werden gedaan over vluchten met een Boeing 747-400.

De volgende vergadering van het Regioforum staat gepland voor 2 juni 2017.

Deel dit bericht

13 maart 2023

MRS: geluidsnormen Schiphol niet oprekken maar hinder beperken

Lees meer
27 februari 2023

Interim Officemanager Omgevingsraad Schiphol – per direct

Lees meer