Kort verslag Regioforum 29 september 2017

Dinsdag 3 oktober 2017

Op vrijdag 29 september is het Regioforum voor de derde keer dit jaar bijeengekomen.

Tijdens deze vergadering is gesproken over het adviestraject voor de middellange termijn, de voortgang op de stroomlijning van de informatievoorziening en over de tweede en derde kwartaalrapportages van het gebruiksjaar 2017 van de sector. Daarnaast is een terugkoppeling gegeven van het rondetafelgesprek Selectiviteitsbeleid Schiphol van 7 september jl. en is bovendien gedeeld wat in het Algemeen Overleg Luchtvaart in de Tweede Kamer besproken is op 20 en 28 september jl.

Daarnaast heeft KLM een presentatie gegeven over de mainport strategie die KLM, als homecarrier van Schiphol, hanteert om het hub-and-spoke-systeem op Schiphol te behouden en te ontwikkelen.

Tot slot heeft het Regioforum de Gebruiksprognose 2018 en de bijbehorende contra-expertise besproken. Naar aanleiding van deze bespreking zal het advies van het Regioforum aan de Staatssecretaris worden verzonden in antwoord op de vraag of “de informatievoorziening toereikend, transparant en inzichtelijk is ten aanzien van de verwachte lokale geluidbelasting voor het komend jaar en de vooruitblik voor ontwikkelingen in de komende jaren en of in voldoende mate is aangetoond dat het verkeer in het komende gebruiksjaar binnen de criteria voor gelijkwaardigheid en de regels kan worden afgehandeld”.

Het volgende Regioforum staat gepland voor vrijdag 1 december.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer