Kort verslag Regioforum 3 juni 2016

Maandag 6 juni 2016

Op 3 juni 2016 is het Regioforum bijeengekomen. Ter bespreking lagen een drietal voorstellen voor hinderbeperking voor. Daarnaast werden er presentaties gegeven  over de Actieagenda Schiphol en het onderzoek naar ultrafijnstof.

De vergadering heeft besloten dat in 2016 twee voorstellen voor nieuwe hinderbeperking worden onderzocht. Één voorstel is ingediend door bestuurlijk cluster Zuidwest en heeft betrekking op het concentreren van vliegverkeer op de hartlijn van de luchtverkeerswegen. Het onderzoek naar dit voorstel zal zich alleen richten op de vertrekroutes omdat afgelopen jaar de naderingsroutes zijn onderzocht. Het andere voorstel is ingediend door de bewonersvertegenwoordiger van het cluster Aalsmeerbaan binnengebied en betreft de verkeersverdeling over de Kaagbaan en de Aalsmeerbaan.
U vindt de voorstellen en de notitie voor het Regioforum onderaan dit bericht.

Vervolgens is het onderzoek gepresenteerd naar een voorstel voor hinderbeperking dat in 2014 door de gemeente Bodegraven is ingediend. Dit voorstel is afgewezen door de leden van het Regioforum. Reden hiervoor is een te beperkt effect op het aantal ernstig gehinderden. De gemeente Bodegraven heeft aangegeven dit te betreuren. Hier vindt u de presentatie van het onderzoek en de bijbehorende notitie.

Het ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft onlangs samen met het ministerie van Economisch Zaken de Actieagenda Schiphol uitgebracht. Deze Actieagenda is door de vertegenwoordiger van het ministerie van Infrastructuur en Milieu middels een presentatie toegelicht.
Tot slot kwam het onderwerp ultrafijnstof aan de orde middels twee korte presentaties door respectievelijk het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Klik hier voor de presentatie van het RIVM en hier voor de presentatie van het ministerie.

Notitie nieuwe voorstellen hinderbeperking

Voorstel cluster Zuidwest

Voorstel Aalsmeerbaan-binnengebied

 

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer