Kort verslag Regioforum 1 december 2017

Maandag 11 december 2017

Op vrijdag 1 december is het Regioforum voor de vierde keer dit jaar bijeengekomen.

Tijdens deze vergadering hebben de partijen het jaarplan en de begroting voor 2018 goedgekeurd.

Daarnaast is de mobiele app voor informatievoorziening besproken. De app met realtime informatie over het baangebruik op Schiphol is inmiddels getest en goedgekeurd door een gebruikersgroep en kan binnenkort in gebruik genomen worden. Hierbij moet wel vermeld worden dat dit een eerste versie van de app betreft. Gebruikers zullen daarom om feedback  gevraagd worden om de app verder te kunnen ontwikkelen.

Ook is besloten het microklimaat Leimuiden te verlengen om ruimte te bieden voor onderzoek naar de mogelijkheden van een peiling van de beleving. Er zal een apart overleg worden ingepland om het precieze tijdspad hiervan zo efficiënt en effectief mogelijk in te vullen. Daarbij is vastgesteld dat het experiment niet zal worden opgeschort en het huidige microklimaat zal worden voortgezet.

Verder zal het aankomende jaar gekeken worden naar de opzet van een belevingsbarometer. De precieze invulling hiervan zal worden besproken in een werkgroep, waarbij onder andere de aanbevelingen uit het WHO-onderzoek over geluidsbeleving meegenomen zullen worden.

Het volgende Regioforum staat gepland voor vrijdag 9 maart 2018.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer