Kort verslag College van Advies 30 oktober

Maandag 2 november 2015

Het College van Advies heeft op 30 oktober 2015 vergaderd. Op de agenda stond onder meer het concept van de Nota van Antwoord waarin het bevoegd gezag (het Rijk) reageert op het advies van de commissie m.e.r. over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van Schiphol. Andere agendapunten waren de stand van zaken rond de ontwikkeling van een kader voor actualisering van de gelijkwaardigheidscriteria, het aantal vluchten tussen 23:00 uur en 07:00 uur, de stand van zaken rond de ontwikkeling van de 4e Initial Approach Fix (ook wel 4e fix, een naderingsgebied in het luchtruim waarvan er nu drie bestaan) en het rapport van de taskforce Zuidoosthoek. Voor het laatste onderwerp en het besluit van het College van Advies hierover verwijzen wij u naar het nieuwsbericht hierover.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer