Kennissessie gezondheidseffecten van geluidhinder

Vrijdag 7 juli 2017

Op 3 juli heeft er een kennisbijeenkomst plaatsgevonden over gezondheidseffecten van geluidhinder. Onderzoekers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Universiteit van Amsterdam (UvA) gaven inzicht in de effecten van geluidhinder op de gezondheid.

De inleiding van de middag werd verzorgd door Oscar Breugelmans (RIVM). In zijn presentatie gaf hij aan dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) momenteel bezig is om de richtlijnen voor geluid en gezondheid, die in 1999 zijn opgesteld, te herzien. Het RIVM draagt bij aan het herzien van deze richtlijnen op basis van de huidige stand van de wetenschap.

In de tweede presentatie van de middag liet Elise van Kempen (RIVM) zien hoe geluidhinder zou kunnen leiden tot hart- en vaatziekten en hoe onderzoek van de afgelopen jaren het aannemelijk heeft gemaakt dat geluid invloed heeft op het hart en vaatstelsel.

Dr. Winni Hofman (UvA) gaf inzicht in de effecten van geluid op de slaap. In de presentatie werd ingegaan op de werking van slaap en het belang van slaap voor het functioneren overdag. Chronisch slaaptekort kan leiden tot slechter functioneren overdag en op langere duur is er meer kans op cardiovasculaire en psychische problemen.

In de vierde presentatie ging Oscar Breugelmans (RIVM) in op wat hinder is en hoe geluidhinder kan worden vastgesteld. Daarbij werd ingezoomd op de dosis-effectrelaties die onderzoekers gebruiken om de mate van hinder te koppelen aan de blootstelling aan geluid.

Tijdens de laatste presentatie van de middag liet Irene van Kamp (RIVM) zien wat de stand van onderzoek is op het gebied geluidhinder en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar dit onderwerp. Op basis van bestaand onderzoek kan worden geconcludeerd dat er een negatief effect is van blootstelling aan vliegtuiggeluid en het begrijpend lezen bij kinderen.

De middag werd afgesloten met een vraag en antwoordsessie tussen de onderzoekers en de deelnemers aan de kennissessie.

Het deel over interventies is omwille van de tijd niet gepresenteerd op 3 juli, maar is hier na te lezen.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer