Inspectie publiceert handhavingsrapportage Schiphol gebruiksjaar 2018

Maandag 27 mei 2019

De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) heeft haar rapportage over de naleving van veiligheids- en milieunormen door Schiphol, LVNL en de luchtvaartmaatschappijen die op Schiphol opereren voor de tweede helft van gebruiksjaar 2018 gepubliceerd. De rapportage beslaat de periode van 1 november 2017 t/m 31 oktober 2018.

De belangrijkste bevindingen en acties van de Inspectie over het gebruiksjaar 2018 zijn, dat:

  • De geluidsnormen zijn in vier handhavingspunten overschreden. De ILT zal hiervoor een oorzakenanalyse uitvoeren.
  • De normen voor het totale volume geluid, het externe veiligheidsrisico en de uitstoot van stoffen die plaatselijk luchtverontreiniging veroorzaken zijn niet overschreden.
  • Zes luchtvaartmaatschappijen zijn zonder een geldige reden van hun uitvliegroute voor de nacht afgeweken. Vijf maatschappijen hebben hiervoor een waarschuwingsbrief ontvangen en één maatschappij krijgt hiervoor een bestuurlijke boete.
  • LVNL heeft in de nacht een landing op de Kaagbaan vanuit noordoostelijke richting laten plaatsvinden, terwijl dat niet had gemogen. De ILT bereidt een voornemen tot een bestuurlijke boete voor.
  • De ILT gaat zes luchtvaartmaatschappijen vaker controleren omdat ze regelmatig in de nacht landen en opstijgen terwijl dat niet is toegestaan (slotsmisbruik). Twee luchtvaartvaartmaatschappijen hebben hiervoor een waarschuwing gekregen en met vijf luchtvaartmaatschappijen wordt een gesprek gevoerd om de situatie te verbeteren. Levert dit onvoldoende resultaat op, dan zal een last onder dwangsom worden opgelegd.
  • De ILT heeft geen maatregelen aan de luchtvaartsector opgelegd na overschrijdingen van de geluidsnormen in het gebruiksjaar 2017. De overschrijdingen waren het gevolg van het vliegen volgens de regels van het nieuwe normen- en handhavingstelsel Schiphol (NNHS).

De volledige handhavingsrapportage van het gebruiksjaar 2018 vindt u hier, de brief van de Minister van IenW aan de Tweede Kamer is hier te lezen.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer