Inspectie publiceert handhavingsrapportage Schiphol 2017

Donderdag 22 maart 2018

De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) heeft haar rapportage over de naleving van veiligheids- en milieunormen door Schiphol, LVNL en de luchtvaartmaatschappijen die op Schiphol opereren voor gebruiksjaar 2017 gepubliceerd. Het gebruiksjaar 2017 beslaat de periode van 1 november 2016 t/m 31 oktober 2017.

In de handhavingsrapportage concludeert ILT dat Schiphol binnen de grenswaarden voor het externe veiligheidsrisico, het totale volume van de geluidbelasting en de lokale luchtverontreiniging is gebleven. Wel zijn lokaal normen voor de geluidbelasting overschreden in vier handhavingspunten Lden en één handhavingspunt Lnight. Deze overschrijdingen zijn het gevolg van het vliegen volgens de regels van het NNHS, op basis hiervan zal door de ILT geen maatregel worden opgelegd naar aanleiding van genoemde overschrijdingen.

Daarnaast hebben dertien luchtvaartmaatschappijen een waarschuwingsbrief ontvangen in verband met het afwijken van de voorgeschreven route. LVNL heeft geen regels overtreden voor het luchtruimgebruik. De Inspectie heeft verder negen luchtvaartmaatschappijen een dwangsom opgelegd wegens slotsmisbruik. Tot slot hebben zes luchtvaartmaatschappijen, in totaal €345.000 aan dwangsommen moeten betalen in verband met nachtslotovertredingen.

De volledige handhavingsrapportage 2017 vindt u hier, de brief van de Minister van IenW aan de Tweede Kamer is hier te lezen.

Deel dit bericht

10 november 2022

Advies gebruiksprognose 2023

Lees meer
18 oktober 2022

Kamerbrief besluit minister ontwerp Maatschappelijke Raad Schiphol

Lees meer