Inspectie publiceert Handhavingsrapportage Schiphol 2017-1

Dinsdag 10 oktober 2017

De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) heeft haar rapportage over de naleving van veiligheids- en milieunormen door Schiphol, LVNL en de luchtvaartmaatschappijen die op Schiphol opereren voor de eerste helft van het gebruiksjaar 2017 gepubliceerd. Dit rapport beslaat de periode van 1 november 2016 t/m 30 april 2017.

De belangrijkste bevindingen en acties van de ILT in dit rapport zijn dat:

  • De grenswaarden voor het externe veiligheidsrisico, de geluidbelasting en de uitstoot van stoffen die lokale luchtverontreiniging veroorzaken niet overschreden zijn;
  • Bij vijf handhavingspunten voor de geluidbelasting (Lden) sprake is van een risico aan het eind van het gebruiksjaar en sprake kan zijn van een overschrijding van grenswaarden;
  • Zeven luchtvaartmaatschappijen een waarschuwingsbrief hebben ontvangen, voornamelijk in verband met een afwijking van de voorgeschreven luchtverkeerweg;
  • Zich bij LVNL geen overtredingen van de regels voor het luchtruimgebruik hebben voorgedaan;
  • Zich geen situatie heeft voorgedaan waarbij als gevolg van het niet beschikbaar zijn van banen, onrechtmatig is afgeweken van de beperkingen die gelden voor het baangebruik;
  • Zich geen overtredingen van de regels voor het baangebruik hebben voorgedaan;
  • In slechts één van de geïnspecteerde gevallen door een luchtvaartmaatschappij gebruik is gemaakt van de Auxiliary Power Unit (APU) van het vliegtuig, daar waar een vaste stroomaansluiting op het platform beschikbaar was. Deze overtreding heeft niet tot een bestuursrechtelijke actie van de Inspectie geleid;
  • Een luchtvaartmaatschappij wegens ‘slotsmisbruik’ een last onder dwangsom is opgelegd;
  • Een luchtvaartmaatschappij, waaraan in het gebruiksjaar 2016 wegens ‘slotsmisbruik’ een last onder dwangsom was opgelegd, in verband met een nieuwe overtreding een dwangsom van 15.000 euro heeft moeten betalen.

De volledige rapportage is te vinden via deze link.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer