Inspectie publiceert Handhavingsrapportage eerste helft gebruiksjaar 2018

Donderdag 8 november 2018

De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) heeft haar rapportage over de naleving van veiligheids- en milieunormen door Schiphol, LVNL en de luchtvaartmaatschappijen die op Schiphol opereren voor de eerste helft van gebruiksjaar 2018 gepubliceerd. De rapportage beslaat de periode van 1 november 2017 t/m 1 mei 2018.

De belangrijkste bevindingen en acties van de Inspectie over de eerste helft van het gebruiksjaar 2018 zijn, dat:

  • De grenswaarden voor het externe veiligheidsrisico, de geluidbelasting en de uitstoot van stoffen die lokale luchtverontreiniging veroorzaken niet overschreden zijn;
  • Bij vier handhavingspunten voor de geluidbelasting Lden sprake is van een verhoogd risico op een overschrijding aan het eind van het gebruiksjaar;
  • Twee luchtvaartmaatschappijen een waarschuwingsbrief hebben ontvangen in verband met een afwijking van de voorgeschreven luchtverkeerweg;
  • Bij één regel inzake verticale afwijkingen in de nacht waar LVNL zich aan te houden heeft, het geregistreerde percentage afwijkingen hoger is dan het maximaal toegestane percentage afwijkingen;
  • Zich geen situatie heeft voorgedaan waarbij als gevolg van het niet beschikbaar zijn van banen, onrechtmatig is afgeweken van de beperkingen die gelden voor het baangebruik;
  • Zich geen overtredingen van de regels voor het baangebruik hebben voorgedaan;
  • In geen van de geïnspecteerde gevallen door een luchtvaartmaatschappij gebruik is gemaakt van de Auxiliary Power Unit (APU) van het vliegtuig, daar waar een vaste stroomaansluiting op het platform beschikbaar was;
  • Zich geen slotovertredingen in de nacht hebben voorgedaan waartegen opnieuw handhavend moest worden opgetreden.

De volledige handhavingsrapportage van de eerste helft van gebruiksjaar 2018 vindt u hier, de brief van de Minister van IenW aan de Tweede Kamer is hier te lezen.

Deel dit bericht

10 november 2022

Advies gebruiksprognose 2023

Lees meer
18 oktober 2022

Kamerbrief besluit minister ontwerp Maatschappelijke Raad Schiphol

Lees meer