Inspectie publiceert Handhavingsrapportage eerste helft gebruiksjaar 2018

Donderdag 8 november 2018

De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) heeft haar rapportage over de naleving van veiligheids- en milieunormen door Schiphol, LVNL en de luchtvaartmaatschappijen die op Schiphol opereren voor de eerste helft van gebruiksjaar 2018 gepubliceerd. De rapportage beslaat de periode van 1 november 2017 t/m 1 mei 2018.

De belangrijkste bevindingen en acties van de Inspectie over de eerste helft van het gebruiksjaar 2018 zijn, dat:

  • De grenswaarden voor het externe veiligheidsrisico, de geluidbelasting en de uitstoot van stoffen die lokale luchtverontreiniging veroorzaken niet overschreden zijn;
  • Bij vier handhavingspunten voor de geluidbelasting Lden sprake is van een verhoogd risico op een overschrijding aan het eind van het gebruiksjaar;
  • Twee luchtvaartmaatschappijen een waarschuwingsbrief hebben ontvangen in verband met een afwijking van de voorgeschreven luchtverkeerweg;
  • Bij één regel inzake verticale afwijkingen in de nacht waar LVNL zich aan te houden heeft, het geregistreerde percentage afwijkingen hoger is dan het maximaal toegestane percentage afwijkingen;
  • Zich geen situatie heeft voorgedaan waarbij als gevolg van het niet beschikbaar zijn van banen, onrechtmatig is afgeweken van de beperkingen die gelden voor het baangebruik;
  • Zich geen overtredingen van de regels voor het baangebruik hebben voorgedaan;
  • In geen van de geïnspecteerde gevallen door een luchtvaartmaatschappij gebruik is gemaakt van de Auxiliary Power Unit (APU) van het vliegtuig, daar waar een vaste stroomaansluiting op het platform beschikbaar was;
  • Zich geen slotovertredingen in de nacht hebben voorgedaan waartegen opnieuw handhavend moest worden opgetreden.

De volledige handhavingsrapportage van de eerste helft van gebruiksjaar 2018 vindt u hier, de brief van de Minister van IenW aan de Tweede Kamer is hier te lezen.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer