Informatie opvolging advies dhr. Van Geel

Dinsdag 11 mei 2021

Op 7 mei 2021 verzond het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een brief aan de leden van het Regioforum aangaande de opvolging van het eindadvies uitgebracht door dhr. Van Geel.

Het ministerie heeft hierbij aangegeven het voor de betrokken partijen van belang te vinden dat duidelijk is wat ze de komende periode kunnen verwachten. Met de brief zijn de leden geïnformeerd aangaande de voortgang van de opvolging van het advies.

Deel dit bericht

20 september 2022

Rondetafelconferentie meldingen geluidsoverlast vliegverkeer | 17 november 2022

Lees meer
15 september 2022

Openbaarmaking regionale uitwerking meetstrategie vliegtuiggeluid Schiphol

Lees meer