Indienen nieuwe hinderbeperkende voorstellen

Donderdag 22 april 2021

Tot 15 mei 2021 kunnen leden van het Regioforum – clustervertegenwoordigers namens regionale bestuurders of bewoners – nieuwe voorstellen voor hinderbeperking indienen bij het secretariaat van de Omgevingsraad Schiphol. De indiener motiveert – additioneel aan het voorstel zelf – schriftelijk de overwegingen om tot indiening over te gaan.  Deze motivatie wordt ingediend als bijlage bij het voorstel.

In lijn met besluitvorming in het Regioforum op 9 april 2021, wordt een werkgroep ingesteld die de besluitvorming over eventueel ingediende nieuwe voorstellen voor het Regioforum voorbereidt. Naast de geldende beoordelingscriteria, weegt deze werkgroep de ingediende voorstellen ook in het licht van het Hinderreductiepakket van Schiphol en LVNL.

Het Regioforum kan een persoonlijke en inhoudelijke toelichting door de indiener tijdens het Regioforum verzoeken.

Voor meer informatie kunt u hier de aangepaste procedure voor behandeling nieuwe voorstellen hinderbeperking raadplegen.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer