Indienen nieuwe hinderbeperkende voorstellen

Dinsdag 7 april 2020

Tot 15 mei 2020 kunnen leden van het Regioforum – clustervertegenwoordigers namens regionale bestuurders of bewoners – nieuwe voorstellen voor hinderbeperking indienen bij het secretariaat van de Omgevingsraad. De indiener motiveert – additioneel aan het voorstel zelf – schriftelijk de overwegingen om tot indiening over te gaan.

In voorafgaande jaren lichtte de indiener de motivatie omtrent het voorstel persoonlijk toe tijdens een Regioforum. In verband met de huidige situatie rondom het corona-virus is het echter niet zeker wanneer het volgende Regioforum weer zal plaatsvinden. Met deze reden en om de voortgang omtrent het indienen hinderbeperkende voorstellen te borgen, licht de indiener de overweging om tot indienen van het voorstel schriftelijk toe in vorm van een bijlage van het voorstel.

Voor meer informatie kunt u de aangepaste procedure voor behandeling nieuwe voorstellen hinderbeperking raadplegen.

Deel dit bericht

13 maart 2023

MRS: geluidsnormen Schiphol niet oprekken maar hinder beperken

Lees meer
27 februari 2023

Interim Officemanager Omgevingsraad Schiphol – per direct

Lees meer