Handhavingsverslag Schiphol 1e helft gebruiksjaar 2020

Dinsdag 25 augustus 2020

Op grond van de Wet luchtvaart en de Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol (RMI) dient de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) elk halfjaar een verslag uit te brengen over de naleving van de (vigerende) normen en regels voor milieu en externe veiligheid, zoals vastgelegd in de Wet luchtvaart en het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB).

De resultaten van het toezicht door de ILT voor de eerste helft van 2020 zijn door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat aangeboden aan de Tweede Kamer. In deze Kamerbrief wordt verslag gedaan over de eerste helft van het gebruiksjaar 2020, de periode van 1 november 2019 tot en met 30 april 2020. Het verslag over het gehele gebruiksjaar 2020 wordt naar verwachting in het voorjaar 2021 gepubliceerd. Deze zal voortaan samen met de Staat van Schiphol gepresenteerd worden in één overzichtelijk rapport.

De belangrijkste resultaten uit het halfjaarverslag van de 1e helft 2020 zijn de volgende:

  • De geluidsnormen voor de totale hoeveelheid geluid en de normen voor emissies en externe veiligheid zullen naar verwachting niet overschreden worden in het gebruikersjaar 2020. Voor 2 handhavingspunten is de geluidsruimte halverwege het gebruiksjaar al voor meer dan 50%
    verbruikt. Echter, de coronamaatregelen verminderen de kans dat normen en regels worden overschreden.
  • De norm van maximaal 32.000 nachtvluchten wordt naar verwachting niet overschreden evenals de normen voor het gebruik van een vierde baan en voor het gebruik van de aanwezige hulpmotoren voor stroomvoorziening (APU) op het platform.
  • De ILT heeft aan één luchtvaartmaatschappij een waarschuwingsbrief gestuurd, omdat in de nacht van een vertrekroute is afgeweken zonder geldige reden. De regels voor routegebruik die voor Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) gelden zijn niet overtreden.
  • Er zijn geen overtredingen geconstateerd van de regels voor het baangebruik.
  • De ILT heeft naar aanleiding van geluidsnormoverschrijdingen in het gebruiksjaar 2019 een oorzaakanalyse uitgevoerd. Op basis van deze oorzaakanalyse heeft de ILT vastgesteld dat de overschrijdingen in het gebruiksjaar 2019 het gevolg zijn van het vliegen volgens de (nog niet wettelijk vastgestelde) regels van het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel Schiphol (NNHS). In verband hiermee legt de ILT geen maatregelen aan de sector op.

De halfjaarrapportage in de vorm van een Kamerbrief met daarbij een (beknopt) halfjaarverslag kunt u hier teruglezen.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer