Hans Alders benoemd als eerste voorzitter Omgevingsraad Schiphol

Maandag 28 september 2015

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft Hans Alders benoemd als eerste voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol. De benoeming is tot stand gekomen in overleg met de delegaties van de Omgevingsraad. Hans Alders is in hun ogen de beste kandidaat om de Omgevingsraad succesvol van start te laten gaan. De benoeming is voor de duur van twee jaar en treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 juli 2015.

Hans Alders over zijn benoeming:
“Ik ben blij met het vertrouwen van alle partijen in de Omgevingsraad Schiphol en ik kijk dan ook uit naar de komende twee jaar. Er zijn veel onderwerpen die om aandacht vragen, waar we als partijen gezamenlijk een antwoord op moeten vinden. Dit eerste jaar van de Omgevingsraad Schiphol heeft al laten zien dat het in overleg met elkaar zijn nuttig en nodig is, ook al is de oplossing niet altijd meteen voorhanden. Ik noem bijvoorbeeld de sluiting van de nachtroute ARTIP2C naar de Polderbaan. Er zijn nu afspraken gemaakt met Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) over een lange termijn oplossing en de omgeving wordt daar nauw bij betrokken.

Dan is er de discussie over wonen en vliegen. In 2014 heeft de Alderstafel hier nog een advies over uitgebracht, in 2015 gevolgd door een verzoek aan de Omgevingsraad om het ruimtelijk beleid te verbinden aan het hindervraagstuk. Ik kijk ernaar uit om dit moeilijke vraagstuk, de spanning tussen enerzijds de grootschalige woningbouwopgave van de overheid en anderzijds de inspanningen van de luchtvaartsector ten aanzien van de hinderbeperking, samen met de partijen op te pakken.”

De komende maanden maakt Hans Alders een rondje langs de partijen:
“Zowel VNO-NCW, nieuw lid van de Omgevingsraad Schiphol, als de bewonersdelegatie hebben recent een visie opgesteld over de ontwikkeling van de mainport Schiphol en zijn omgeving. Ik heb de andere partijen gevraagd hun gedachten te laten gaan over de middellange termijnontwikkeling. Het is van belang dat we met elkaar scherp hebben wat de elementen zijn waarover afspraken nodig zijn. Via nieuwsbrief en website zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen bij de Omgevingsraad Schiphol.”

 

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer