Eddy van Hijum nieuwe voorzitter Omgevingsraad Schiphol

Maandag 19 december 2022

Eddy van Hijum volgt Pieter van Geel op als voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol. Van Hijum is nu ruim acht jaar gedeputeerde in de provincie Overijssel. Daarvoor was hij bijna twaalf jaar lid van de Tweede Kamer.

Op 1 januari 2023 start de heer Van Hijum als voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol, dat in de loop van 2023 zal overgaan in de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS). Zijn rol als onafhankelijk voorzitter is om maatschappelijke opvattingen en visies over de leefomgeving rond Schiphol bij elkaar te brengen en onder de aandacht te brengen. De MRS zal bestaan uit omwonenden, experts en wetenschappers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, zoals natuur- en milieuorganisaties. De heer Van Hijum wordt in zijn rol ondersteund door een secretariaat.

Eddy van Hijum over zijn benoeming: “Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat ik krijg. Als voorzitter van de MRS wil ik een brug vormen tussen alle belangen en werken aan herstel van vertrouwen. Ik zet me er voor in dat de zorgen van mensen over de leefomgevingskwaliteit in de regio rond Schiphol goed worden gehoord. En dat adviezen van de MRS meewegen bij de belangrijke keuzes waar het kabinet en de luchtvaartsector de komende tijd voor staan.”

De selectiecommissie was unaniem in de keuze voor Van Hijum. Naast het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat namen ook huidige leden van de Omgevingsraad Schiphol plaats in de commissie. Op 16 december heeft minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers de heer Van Hijum officieel benoemd, nadat tijdens het Regioforum eerder die dag de voordracht was bevestigd.

Jeroen van Bergenhenegouwen, programmadirecteur Programma Omgeving Leefomgeving Schiphol en tevens voorzitter van de selectiecommissie: “Ik ben heel blij met de benoeming van Eddy Van Hijum. Een goed functionerend platform waar burgers, milieuorganisaties en andere partijen gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven over de relatie tussen luchtvaart en leefomgeving is onontbeerlijk om tot voldragen besluitvorming te kunnen komen. Met de bestuurlijke ervaring die Eddy van Hijum meebrengt is hij bovengemiddeld in staat de verbinding te leggen tussen de verschillende partijen en hun belangen. Als onafhankelijk voorzitter heeft hij een aansprekende visie op de vernieuwing die met de oprichting van de MRS wordt gemarkeerd.”

De heer Van Hijum gaat op 1 januari 2023 aan de slag, zijn benoeming is voor een periode van vier jaar. Met de benoeming loopt de termijn van de heer Van Geel af. De scheidend voorzitter heeft onder andere in zijn advies ‘Schiphol Vernieuwd Verbinden’ de aanbevelingen gedaan om de Omgevingsraad Schiphol om te vormen naar een Maatschappelijke Raad Schiphol.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer