Definitieve goedkeuring Plan van Aanpak door minister

Dinsdag 19 april 2022

In het Regioforum van 17 december 2021 is een concept plan van aanpak ‘Van ORS naar MRS en Omgevingshuis’ gepresenteerd. In dit document wordt het advies van de commissie Van Geel uitgewerkt. In januari 2022 hebben ORS-leden hier een reactie op gegeven.

De belangrijkste wijziging ten aanzien van deze conceptversie is de verwijdering van het voorstel om gedurende de tijd waarin definitieve voorstellen voor het ontwerp van de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) worden ontwikkeld, van start te gaan met een MRS in ontwikkeling (MRS i.o.) in plaats van het huidige ORS Regioforum. De inhoud die daar reeds voor was ontwikkeld zal terugkeren in het MRS ontwerp. Verder is de aanpak voor het ontwerp van de MRS verder geconcretiseerd.

De minister heeft het conceptplan, zoals dat is voorgelegd, inmiddels geaccordeerd. De definitieve versie van dit plan van aanpak is hier te vinden.

Deel dit bericht

10 november 2022

Advies gebruiksprognose 2023

Lees meer
18 oktober 2022

Kamerbrief besluit minister ontwerp Maatschappelijke Raad Schiphol

Lees meer