Afscheid Johan Weggeman als secretaris Omgevingsraad Schiphol

Donderdag 30 september 2021

Na 12,5 jaar als secretaris werkzaam te zijn geweest voor het overleg tussen Schiphol en omgeving heeft Johan Weggeman afgelopen maand zijn taken overgedragen. Vanaf begin 2009 was hij secretaris van de Alderstafel Schiphol. En tussendoor ook van de Alderstafel Lelystad, de Alderstafel Eindhoven en de Commissie Shared Vision. In de periode 2012-2014 was hij ambtelijk kwartiermaker van de Omgevingsraad Schiphol die in januari 2015 – als fusie-organisatie van de Alderstafel en de CROS – formeel werd opgericht door het Rijk, de regionale bestuurders, de luchtvaartsector, bewonersorganisaties, Milieufederatie en VNO-NCW.

In de 12,5 jarige periode als secretaris leidde Johan talloze overleggen tussen overheden (Rijk en regio), omwonenden en luchtvaartsector. Die overleggen resulteerden in meer dan 40 – veelal breed gedragen – adviezen van de genoemde partijen aan de achtereenvolgende ministers waarbij de secretaris de pen voerde. Inmiddels ligt er een voorstel om het overleg rond Schiphol aan te passen, gegeven de sterk gewijzigde omstandigheden. Op verzoek van het ministerie heeft Johan een verkenning uitgevoerd hoe de komende periode overbrugd kan worden in afwachting van een afweging van dit voorstel door een nieuw kabinet. Met de oplevering van deze verkenning aan het ministerie heeft hij zijn taken afgerond en overgedragen. Inmiddels is Johan Weggeman door het ministerie aangewezen als projectleider integrale mobiliteitsvisie 2040. Gert Jan Hermelink is benoemd als secretaris van de Omgevingsraad Schiphol en neemt de taken van Johan Weggeman over.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer