Afhandelen luchtverkeer binnen milieuregels in 2015

Dinsdag 12 april 2016

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft in het gebruiksjaar 2015 het luchtverkeer van en naar Schiphol binnen de milieuregels afgehandeld. Volgens de Wet luchtvaart moet LVNL zich aan elf milieuregels houden en moet zij de Inspectie van Leefomgeving en Transport informeren over de naleving van die regels. Het gebruiksjaar 2015 loopt van 1 november 2014 tot en met 31 oktober 2015.

Baan- & luchtruimgebruik
In het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol zijn elf milieuregels opgenomen, waaraan LVNL moet voldoen bij de afhandeling van het luchtverkeer van en naar Schiphol. Negen regels hebben betrekking op het routegebruik en twee regels op het baangebruik. Deze regels gaan over het vliegen binnen luchtverkeerwegen en boven minimale vlieghoogten, en over beperkingen van het gebruik van het banenstelsel. LVNL mag alleen van de regels voor het baan- en routegebruik afwijken als dat in het belang van de veiligheid nodig is.

Toegestane afwijkingen
Per regel is met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een norm vastgesteld voor een toegestaan percentage afwijkingen. Deze normen mogen gedurende een heel gebruiksjaar, van 1 november tot en met 31 oktober, niet worden overschreden. U kunt de jaarrapportage ‘Eindverantwoording naleving milieuregels 2015’ downloaden.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer