Advies Gebruiksprognose 2016

Vrijdag 4 december 2015

De Omgevingsraad Schiphol heeft een advies uitgebracht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de Gebruiksprognose 2016. Het advies gaat over de vraag of “de informatievoorziening toereikend, transparant en inzichtelijk is ten aanzien van de verwachte lokale geluidbelasting voor het komend jaar en de vooruitblik voor ontwikkelingen in de komende jaren en of in voldoende mate is aangetoond dat het verkeer in het komende gebruiksjaar binnen de criteria voor gelijkwaardigheid en de regels kan worden afgehandeld”.

In het advies constateert de Omgevingsraad Schiphol dat aan de eisen van een transparante informatievoorziening is voldaan. De Gebruiksprognose voorziet in de informatiebehoefte. De sectorpartijen hebben zich ertoe ingespannen alle benodigde informatie te verzamelen en helder te presenteren om zo het doel van de Gebruiksprognose te realiseren. De toelichting maakt de informatie toegankelijk voor een breder publiek.

De belangrijkste punten uit de Gebruiksprognose zijn dat in gebruiksjaar 2016 een groei tot 470.800 vliegtuigbewegingen op Schiphol wordt verwacht en een groei tot 31.000 vliegtuigbewegingen in nacht en vroege ochtend. Daarnaast wordt in de Gebruiksprognose aangetoond dat de geluidbelasting in gebruiksjaar 2016 past binnen de criteria voor gelijkwaardige bescherming. Ook zal in 2016 worden voldaan aan de van toepassing zijnde normen voor emissies en externe veiligheid.

 

 

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer