Advies Commissie m.e.r. over nieuw geluidstelsel

Vrijdag 25 september 2015

Op 24 september jl. heeft de Commissie m.e.r. haar advies over het nieuwe normen- en handhavingstelsel voor Schiphol gepubliceerd. De Commissie m.e.r. concludeert dat het nieuwe stelsel naar behoren functioneert indien uit het m.e.r. blijkt dat voor de meeste, zo niet alle vliegscenario’s de milieuhinder afneemt ten opzichte van die in het huidige stelsel.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft de Commissie m.e.r. gevraagd advies te geven over de inhoud van het milieueffectrapport dat door Amsterdam Airport Schiphol is opgesteld. Met dit advies van de Commissie m.e.r. kunnen de vervolgstappen worden gezet die nodig zijn om het nieuwe normen- en handhavingstelsel vast te leggen in wet- en regelgeving.

Lees hier het advies van de Commissie m.e.r.

Deel dit bericht

4 mei 2022

Online raadpleging over MRS en Omgevingshuis is gestart

Lees meer
19 april 2022

Definitieve goedkeuring Plan van Aanpak door minister

Lees meer