Advies Commissie m.e.r. Ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit

Donderdag 22 april 2021

Advies commissie m.e.r. over Ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en de definitieve Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening.

Het project Schiphol en het programma Luchtruimherziening hebben de onafhankelijke Commissie m.e.r. gevraagd een advies uit te brengen over de kwaliteit van het recent gepubliceerde MER bij de ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en plan-MER bij de ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening. Beide adviezen zijn vanochtend aangeboden aan de Tweede Kamer. U vindt het advies van de Commissie m.e.r. en de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer voor Schiphol via deze link en het advies en aanbiedingsbrief voor Luchtruimhierziening via deze link.

Het advies van de Commissie m.e.r. wordt samen met de zienswijzen die zijn ingediend, betrokken bij het opstellen van de definitieve Wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en de definitieve Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening.

Deel dit bericht

4 mei 2022

Online raadpleging over MRS en Omgevingshuis is gestart

Lees meer
19 april 2022

Definitieve goedkeuring Plan van Aanpak door minister

Lees meer