Eerste bijeenkomst Regioforum

27 maart 2015

Op 27 maart a.s. van 10.00 tot 12.00 uur vindt de eerste bijeenkomst van het Regioforum plaats. De vergaderingen van het Regioforum zijn toegankelijk voor leden, plaatsververvangers, ondersteuners en kiesmannen van de bij de Omgevingsraad Schiphol geregistreerde bewonersorganisaties.

De andere vergaderdata van het Regioforum zijn:

– vrijdag 24 juni van 12.00 tot 14.00 uur

– vrijdag 30 oktober van 10.00 tot 12.00 uur

–  vrijdag 18 december van 10.00 tot 12.00 uur.

Deel dit bericht